Introductie

Het Neuro & Revalidatie Congres 2016, het jaarcongres van de V&VN N&R, vindt plaats op donderdag 31 maart 2016 in het Vechthuis in Utrecht. Net als voorgaande jaren is er gekozen voor een programmering met een - voor alle deelnemers interessante - plenaire opening en afsluiting en een keuzeprogramma met workshops en lezingen. U kunt als deelnemer meerdere workshops en lezingen kiezen. De congrescommissie heeft gezorgd voor een gevarieerd aanbod aan thema’s, waardoor vrijwel elk aandachtsgebied meerdere malen aan bod komt. Hierdoor blijft het congres de hele dag interessant en sluit het ook echt aan bij uw specifieke werkzaamheden en interesses. Voor de verpleegkundig specialisten is een speciaal programma ontwikkeld dat apart ter accreditatie wordt aangeboden bij de accreditatiecommissie VSR. Neuro & Revalidatie Congres 2016 opent met een inspirerende lezing van Marianne Brackel-Welten over het Post IC Syndroom. Aansluitend start het uitgebreide workshop- en lezingenprogramma. De lezingen duren 25 minuten en de workshops 45 minuten. De meeste workshops worden 2 maal gegeven!
De afsluiting ligt in handen van Hans Holtslag.

Bekijk ook eens de vlog van V&VN N&R voorzitter Peter Vink.

Uitleg congres

Verpleegkundig Specialisten programma

Voor de verpleegkundig specialisten is een vast programma samengesteld, u hoeft geen keuzes te maken. De dag start met de gezamenlijke plenaire opening. Daarna volgt u de verschillende programmaonderdelen - aangegeven met VS - en kunt u ook het satellietprogramma volgen. Aan het einde van de dag wordt u verwacht bij de plenaire afsluiting.

 

Sprekers N&RC 2016

Mede mogelijk gemaakt door